Projektai

 

 

BĮ UAB „Ineza“ diegia elektroninius sandėlio valdymo sprendimus, finansuojama pagal priemonę „E- verslas LT

 

2016 m. balandžio mėn. BĮ UAB „Ineza“ pasirašė sutartį su LVPA dėl projekto „Darbo našumo didinimas, diegiant elektroninius sandėlio valdymo sprendimus, BĮ UAB „Ineza“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“.

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegta sandėlio valdymo sistema, apimanti šešis sandėlio valdymo procesus.

Įdiegta sandėlio valdymo sistema leis įmonei sistemingai atlikti su prekių srautu ir sandėlio valdymu susijusių operacijų ir darbo organizavimo procesų kontrolę, sutrumpės naujų darbuotojų apmokymo ir įvedimo į efektyvų darbą laikas, sumažės rankinio darbo ir dėl to sumažės klaidų rizika. Be to, numatoma, kad pagreitės klientų aptarnavimas, dėl to optimizuosis visų verslo procesų grandinės darbas: klientai greičiau gaus savo prekes, prasiplės paslaugų spektras.

BĮ UAB „Ineza“ įdiegs sandėlio valdymo sistemą ir maksimaliai pasieks užsibrėžtus projekto tikslus bei rezultatus, optimaliai išnaudodama laiką ir kitus išteklius.

Projekto pavadinimas – Darbo našumo didinimas, diegiant elektroninius sandėlio valdymo sprendimus, BĮ UAB „Ineza“

Projekto vykdytojas – BĮ UAB „Ineza“

Bendra projekto vertė – 48.085,00 EUR

Įgyvendinimo vieta – Vilnius

Projekto vykdymo pradžia – 2016-04-04

Projekto vykdymo pabaiga – 2017-09-29

 
smart foreash